Werkwijze.
Hoe wordt de steun verleend?

De stichting verstrekt giften in de vorm van geld of materiële zaken.

Hoe kunt u onze hulp vragen?

U kunt de aanvraag zelf of door een ander laten indienen. U moet het aanvraagformulier volledig invullen en aangeven wat u nodig hebt. Daarna beoordeelt het stichtingsbestuur uw aanvraag op korte termijn. Voor spoedeisende aanvragen kan een snelle beslissing worden genomen.

Hoe komt u aan het aanvraagformulier?

Dit kan op verschillende manieren:

Via de website, klik hier om het formulier te downloaden.

Per mail: paulmaxschuhmacher@gmail.com

Per post:
Stichting Gebroeders Paul en Max Schuhmacher Zandvoort
Ter attentie van de secretaris,
Beatrixplantsoen 1b
2042 PW Zandvoort

RSIN 850965214

(er liggen formulieren bij verschillende instanties, bijvoorbeeld de gemeente, scholen en Pluspunt)