Hulp vragen
Wie kunnen hulp krijgen? 
En wat voor hulp.

Deze hulp is bedoeld voor mensen op of onder bijstandsniveau met een dringend (financieel) probleem dat zij zelf niet kunnen oplossen. Denk aan bijvoorbeeld: een kapotte koelkast, bijdrage aan een sportclub voor kinderen, ziektekosten en een schoolreisje.

Ook kan een bijdrage worden gegeven aan activiteiten voor ouderen, gehandicapten en vrijwilligers.

Waar moet u dan aan voldoen.

  1. U woont in Zandvoort.
  2. Alle andere mogelijkheden om financiële hulp te krijgen ontbreken.
  3. Met de eenmalige bijdrage moet het probleem opgelost zijn.